Dịch Vụ Công Chứng Sang Tên Nhà Đất

Nội dung hỗ trợ 

  • Kiểm tra tính đầy đủ – hợp lệ của giấy tờ nhà đất, quyền ký bán tài sản, tặng cho, thừa kế, kiểm tra hiện trạng nhà đất so với sổ hồng, thông tin quy hoạch, hướng dẫn Bên bán/ Bên mua chuyển bị giấy tờ pháp lý cần thiết.
  • Tư vấn về phương án giao dịch: thủ tục, trình tự, hình thức thanh toán, tiến độ thanh toán
  • Tư vấn về nghĩa vụ thuế, phí Bên bán – Bên mua: Thuế thu nhập cá nhân, Lệ phí trước bạ nhà đất, phí đăng bộ sang tên, Thuế phi nông nghiệp, Phí công chứng
  • Tư vấn và trực tiếp thực hiện thủ tục, hình thức, nội dung Hợp đồng giao dịch: Hợp đồng đặt cọc, Công chứng Hợp đồng mua bán, Văn bản thỏa thuận về tài sản.
  • Tư vấn và trực tiếp thực hiện thủ tục đăng bộ sang tên nhà đất: Về trình tự thực hiện, hồ sơ giấy tờ. Hỗ trợ đến khi hoàn thành sang tên sổ hồng cho người mua.
  • Tư vấn về thủ tục vay ngân hàng nói chung, thủ tục vay mua nhà đất thế chấp chính tài sản mua, hỗ trợ vay ngân hàng lãi suất tốt, thủ tục bán nhà đất đang thế chấp vay ngân hàng.
  • Tư vấn lựa chọn nhà đất có tiềm năng sinh lời cao, tránh được các vị trí bất lợi, tư vấn phương án đầu tư hiệu quả.